Centrul de Îngrijire Paliativă Speranta pentru Viata Ineu

Planul de management pentru anul 2017

In domeniul strategiei serviciilor medicale:

 • Menţinerea gradului de ocupaţie a paturilor la nivelul anului 2016.
 • Perfecţionarea continuă a personalului angajat.
 • Perfecţionarea colaborării între toţi membrii echipei multidisciplinare (medic, asistenţi medicali, asistent social, clerici şi psiholog la nevoie).
 • Optimizarea bugetului prin responsabilizarea şefiilor de secţie caliatate.
 • Tuturor pacienţilor li se asigură controlul durerii şi al altor simtome asociate bolii.
 • Implementarea planurilor de nursing prin aplicarea intervenţiilor autonome şi delegate.
 • Prevenirea Infecţiilor Nosocomiale prin implementarea planului anual de supraveghere şi control al IN.

In domeniul managementului economico-financiar:

 • Se va urmari respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul centrului astfel incit, la sfirsitul anului unitatea sa nu aiba datorii fata de furnizori.
 • Se va negocia si incheia contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Arad.

In domeniul managementului performantei-calitatii serviciilor:

 • Se va urmari asigurarea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate, de personalul medico-sanitar.
 • Se vor asigura conditii adecvate de cazare, igiena, alimentatie si prevenire a infectiilor nosocomiale.
 • Se va urmari modul de aplicare a prevederilor legale in vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului si se vor dispune masuri in cazul incalcarii acestora.
 • Dosarul angajatului conţine documente care atestă competenţa şi perfecţionarea continuă, conform obiectivelor stabilite.
 • Comunicarea cu pacienţii şi rudele acestora au o importanţă deosebită şi colaboratorii vor da informaţii corecte în legătură cu stadiul bolii, prognostic, eficienţa şi efectele adverse ale tratamentelor.
 • Se va asigura accesul la îngrijire neângrădit tuturor pacienţilor în limita locurilor disponibile.

In domeniul managementului resurselor umane:

 • Se va intocmi fisa postului pentru personalul nou angajat al unitatii.
 • ROF si ROI vor fi avizate de ASP Arad si prelucrate cu tot personalul unitatii.
 • Se va urmari respectarea programului de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal.
 • Se va urmari perfectionarea continua a personalului medico-sanitar.
 • Se vor incheia asigurari de malpraxis de catre tot personalul medical.
 • Îngrijirea personalului care oferă îngrijiri palliative rămâne o componentă esenţială a îngrijirii palliative.
 • Personalului şi voluntarilor li se asigură pregătire iniţială şi educaţie continuă pentru a putea recunoaşte situaţii dificile, limite personale, pentru utilizarea strategiilor de adaptare adecvate şi apelarea la sprijin, atunci când este necesar.
 • Membrii personalului care trec printr-o experienţă personală de pierdere beneficiază de sprijin.

In domeniul managementului administrativ:

 • Se va urmari respectarea Regulamentului de Organizare si Functionare al unitatii.
 • Se vor indeplini obligatiile asumate prin contractele incheiate.
 • Se va urmari reavizarea anuala a autorizatiei sanitare de functionare.
 • Se vor afisa la nivelul sectiilor si compartimentelor inscrisuri cu privire la pastrarea de personalul angajat a secretului profesional si a confidentialitatii datelor pacientilor internati.
 • Se vor distribui registre de sugestii, sesizari si reclamatii.